Agile and human-centered production and robotics systems

Ook automatisering van machines kent zijn grenzen… Een vlotte dialoog met operatoren is dan ook van levensbelang en precies daarop focust dit onderzoek.

Projecten

 

BI-DIRECTIONAL CONTEXT-SENSITIVE INFORMATION SHARING FOR OPERATORS

Via een gecombineerde designaanpak wil dit project een beter inzicht verwerven in de werkingscontexten, behoeften en problemen die menselijke operatoren ervaren tijdens de uitvoering van complexe en geautomatiseerde taken en onderzoek doen naar het customiseren van digitale werkinstructies ter ondersteuning van deze operatoren. Van januari 2016 tot december 2017 leggen onderzoekers zich toe op de ontwikkeling van een intelligent en flexibel bi-directioneel informatie- en instructiesysteem voor operatoren waarbij de aangeboden informatie automatisch aangepast wordt naargelang de voorkeuren, het ervaringsniveau, eerder gemaakte fouten, best practices van voorgangers en de context van de taak en waarbij ook opmerkingen i.v.m. zijn taak, of het resultaat van procescontroles gelogd worden voor latere analyse. Via smart glasses, tablets of rechtstreeks via projectie op zijn werkblad is de operator verbonden met het bedrijfsnetwerk. De technologie zal contextinformatie ontvangen via gebruiksvriendelijke scannings- en detectietechnieken om de uitgevoerde montageactiviteiten te traceren. Vervolgens worden de operatoren ondersteund met instructies en advies via interfaces om het montageproces efficiënt, veilig en in de juiste volgorde te doorlopen. Dit zal niet alleen hun werkdruk verlagen, maar ook een ‘first time right’ montageproces mogelijk maken.

 

FAST AND INTUITIVE ROBOT PROGRAMMING

Met dit project wil Flanders Make de drempel voor de toepassing van collaboratieve robottechnologie in Vlaamse maakbedrijven verlagen. Van november 2016 tot november 2018 wordt er een performant softwarekader uitgewerkt voor geavanceerde modellerings- en oplossingstechnieken om het programmeren van en het samenwerken met collaboratieve robots door operatoren te vereenvoudigen. Via workshops met operatoren wordt er bepaald welke interacties nodig zijn. Het is de bedoeling om een bibliotheek van basis-softwaremodules op te stellen voor diverse handelingen die gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen van diverse robotapplicaties. Tevens wordt er onderzocht hoe een operator op een gemakkelijke en intuïtieve manier met de robot kan communiceren. Dit moet leiden tot een daling van de programmeerkosten en doorlooptijden en maakt het mogelijk om klantspecifieke producten efficiënt en flexibel in beperkte oplages te creëren.

 

AUGMENTED WORKERS USING SMART ROBOTS IN A MANUFACTURING CELL

In de fabriek van de toekomst gaan mens en robot steeds nauwer samenwerken. Dat maakt dat de operatoren hun job op een andere manier uitvoeren en hun ervaring en kennis anders inzetten. Bovendien dienen werkstations ontwikkeld te worden die een hechte samenwerking tussen mens en robot mogelijk maken. Hierbij horen verbeterende controle- en leeralgoritmes, zodat menselijke en robotvaardigheden optimaal gecombineerd worden. Zulke cyber-fysische werkomgevingen vormen vandaag nog vaak een uitdaging.

Binnen de roadmap van efficiënte collaboratieve technologie, stelt het project zich drie grote technologische doelen.

  1. De impact van mens-robot interactie op de menselijke operator en op veiligheidssystemen bestuderen.
  2. Verbeterde controle-algoritmes en intuïtieve leermethodes voor de robot ontwerpen.
  3. Regels ontwikkelen voor het ontwerp van de werkstations (Human-Robot Collaborative Workstations) en real-time planningsalgoritmes opstellen om de robot te coördineren met menselijke handelingen.

Niet alleen aanbieders van automatisering, maar ook alle werkomgevingen die ergonomisch uitdagend zijn voor de werknemer (oudere werknemers, zware lasten, strenge kwaliteitseisen etc.) kunnen voordeel halen uit de projectresultaten.