Ambitie 2017

Urbain Vandeurzen

Onze huidige werking neemt een hoge vlucht en tegelijk kijken we ook volop vooruit. De Vlaamse industrie staat immers voor een scharniermoment. Willen we vanuit onze positie van sterke volgers evolueren naar de kop van het peloton? Dan moeten onze bedrijven een strategische omslag maken. Daarom wil Flanders Make nog meer focussen op  industrie 4.0, de vierde industriële revolutie, en de bijbehorende digitalisering want daar draait het om in de toekomst. Drie sleutelwoorden zijn daarin cruciaal: producten en productiesystemen moeten slimmer worden én steeds meer geconnecteerd zijn. Ook maatwerk wint aan belang, maar wel aan de kostprijs van serieproductie. Met deze drie hefbomen kan onze industrie efficiënter en zelfsturend worden en dit zowel op product- als productieniveau.

In het kader van deze strategie hebben we de sleutelcompetenties van Flanders Make verder verfijnd. Tegelijk treffen we alle voorbereidingen om een golfbeweging op gang te brengen voor de transformatie van onze industrie. Zo komen we met slimme businessmodellen en ecosystemen tot een nieuwe industriële dynamiek zoals we die kenden in de jaren ’80. Wanneer het politieke beleid, de universiteiten en de bedrijven zich achter deze vernieuwende visie scharen, staat niets ons in de weg om samen volop gestalte te geven aan deze toekomstgerichte industrie.

Urbain Vandeurzen, Voorzitter

“Flanders Make wil nog meer focussen op de digitalisering van de industrie 4.0, want daar draait het om in de toekomst.”

Urbain Vandeurzen, Voorzitter

Dirk Torfs

We koesteren de ambitie om de ingezette weg te vervolgen, maar wel in een versneld tempo. Dat moet zeker lukken met onze vernieuwde strategie die meer focust op de domeinen waarin we vandaag al actief zijn. Snelheid van innovatie is de sleutel tot succes. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de productie, die in het verleden naar het Oosten werd overgeheveld, zich terug vestigt in Vlaanderen om hier werkgelegenheid te creëren. Daarom zullen we in 2017 nóg meer aandacht schenken aan een gepersonaliseerde en flexibele productie. Het is een hele uitdaging om die mogelijk te maken aan de kost van serieproductie. Flanders Make wil daarbij een coöperatieve omgeving creëren waarin alle betrokken partijen in de beste omstandigheden kunnen samenwerken.

Dirk Torfs, Algemeen directeur

“In 2017 zullen we nog meer focussen op de ontwikkeling van gepersonaliseerde en flexibele productie en dat aan de kostprijs van serieproductie.”

Dirk Torfs, Algemeen directeur