Arcelor Mittal

Implementatie van een nieuw storingsdetectiesysteem

Het cardanische systeem van de aanvoerrol voor staalplaten bij Arcelor Mittal in Gent kan stilvallen en dat heeft zware financiële gevolgen voor de productie. Het bestaande storingsdetectiesysteem kan een aantal dagen op voorhand anticiperen op ontregelingen. Het doel van het onderzoek van Flanders Make was om een nieuwe detectiemechanisme te ontwikkelen dat langer op voorhand inspeelt op storingen. Zo hebben de onderhoudsploegen ook meer tijd om zich voor te bereiden op interventies. Er was wel een beperking, want er kon enkel rekening gehouden worden met bestaande signalen zoals motorstroom en toerental. Door het foutdetectiemechanisme toe te passen op snelheidssituaties met constant toerental die automatisch vastgesteld werden, kon de signaal-ruisverhouding van het detectiemechanisme aanzienlijk verbeterd worden. Een storing kan voortaan 10 dagen vroeger vastgesteld worden, zie figuur.