Atlas Copco

Toolbox om parameters van compressoren in te schatten

Flanders Make heeft een Parameter Estimation (PEsT) softwaretoolbox ontwikkeld in Matlab. Deze toolbox kan gebruikt worden om de parameters van een statisch model (Matlab, Simulink of SimScape) in te schatten van een fysisch systeem. Ook de onzekerheid van deze parameters kan in kaart gebracht worden. Momenteel werkt Atlas Copco aan de integratie van deze toolbox in hun interne Matlab-tools met het oog op het ontwerp van nieuwe compressoren.