Bombardier

Validatie van de DFMA-methode & -tool

Bombardier heeft de DFMA-methode (Design for Manufacturing and Assembly), die Flanders Make ontwikkelde, aangepast in het kader van hun eigen constructieproces. Ook maakt het bedrijf gebruik van de metingstool die de maakbaarheid in kaart brengt, de verschillende ontworpen concepten vergelijkt en de mate van produceerbaarheid van nieuwe en gewijzigde ontwerpen voorspelt in een vroeg stadium.

Dankzij het gebruik van de DFMA-methode en -tool slaagde Bombardier erin om de productiekost te verlagen van de onderdelen die gefabriceerd worden door onderaannemers (bv. de productie van luchtkanalen, interieurpanelen, …). Ook de eigen montagekosten daalden en bovendien vermijdt DFMA dat de productie achteraf om constructiewijzigingen vraagt.