CNH

Toepassing van de DFMA-methode

Design for Manufacturing (DFM) en Design for Assembly (DFA) werden in het midden van de jaren ’80 al geïntroduceerd voor de massaproductie van kleine producten. Toch heeft het ‘First Time Right’-principe nog steeds een groot toepassingspotentieel in Vlaamse ondernemingen op vlak van productie en/of assemblage van componenten. Speciaal voor de ontwikkeling van producten die krachtig, complex en in kleine volumes geproduceerd worden, ontwikkelde Flanders Make een geïntegreerde DFMA-methode. Zo kunnen bedrijven hun productontwikkeling, designvalidering en lanceringsproces optimaliseren.

Door deze DFMA-methode toe te passen op een elleboogvormige losmodule (FH30) slaagde CNH erin om:

  • het aantal ontwerpaanpassingen na de lancering aanzienlijk te verlagen, met minder productieproblemen tot gevolg. Het aantal gewijzigde tekeningen in vergelijking met het totaal werd teruggedrongen van gemiddeld 33% naar 10%;
  • het aantal assemblage-uren per voertuig te verlagen met meer dan 20%;
  • de materiaalkosten te beperken met meer dan 2,5%.

Op basis van deze positieve resultaten besliste CNH om de DFMA-methode in haar huidige ontwikkelingsproces te integreren.