Dana

Optimale schakelregeling voor offroadtransmissies

Dana evalueert momenteel een nieuwe optimale controlestrategie voor conventionele offroadtransmissies van de nieuwste generatie. Dankzij de toegevoegde vergrendelingsfunctie in de koppelomvormer zijn ze een stuk energie-efficiënter. De nieuwe controller optimaliseert de selectie van de gepaste versnelling en de activering van de koppelomvormervergrendeling om het brandstofverbruik tot een minimum te herleiden. Tegelijk verzekert hij een hoog comfort door het aantal schakelingen en vergrendelingen te beperken. Bovendien garandeert de modelmatige en parametrische aard van de gehanteerde strategie een eenvoudig hergebruik en dito afstemming van de strategie voor nieuwe transmissietypes. Voor realtime implementatie in de transmissie werd de benodigde rekenkracht voor het controlealgoritme beperkt. Simulatieresultaten tonen aan dat deze realtime uitvoering de best mogelijke (offline berekende) controleactie heel dicht benadert, met slechts een marginale stijging van het brandstofverbruik. Momenteel werkt Dana aan de experimentele validatie van de ontwikkelde strategie op een volwaardige aandrijflijn die uitgerust is met alle instrumenten. Als dit succesvol verloopt, wordt de strategie eerst toegepast op een testvoertuig en neemt Dana de commercialisering ervan in overweging.

 

SysML-model om veiligheidsdocumenten te genereren

Veelgebruikte procedures inzake functionele veiligheid worden vaak in centrale documenten gegoten. Dezelfde informatie wordt vaak vermeld in meerdere documenten en dat kan leiden tot beheersproblemen en risico’s op inconsistentie en onnodige onkosten.  Flanders Make ontwikkelde een modelmatige aanpak voor functionele veiligheidsinformatie. Die wordt opgeslagen in een centraal SysML-model en van daaruit kan de informatie worden geëxporteerd voor analyse en documentatie. Ook de resultaten van de analyse kunnen terug worden geïmporteerd in het model.

Dana heeft het SysML-model uitgebreid waardoor het mogelijk is om documenten te exporteren naar de juiste pdf-template. Doen er zich wijzigingen voor, dan hoeft enkel het model aangepast te worden in plaats van alle verschillende documenten apart. De nieuwe documenten die gegenereerd worden, bevatten meteen alle wijzigingen. Een tweede uitbreiding die Dana voorzag, is de hantering van verschillende productvarianten in het SysML- veiligheidsprofiel.

 

 

Gebruik van een prototypeplatform voor lokalisatie

Dana evalueert technologie die de veiligheid en efficiëntie kan verhogen van bij logistieke handelingen. Het voorkomt dat heftruckchauffeurs gevaarlijke zones betreden en verschaft realtime informatie over de berijdbare gangen. Dergelijke informatie kan weergegeven worden in de vorm van een kaart die in realtime geüpdatet wordt als weerspiegeling van de veranderingen in het werkveld. Zo is meteen duidelijk welke zones best vermeden worden en welke gangen geblokkeerd zijn. Flanders Make ontwikkelde een platform voor Dana om dit product te ontwikkelen en te testen. Het platform biedt informatie over lokalisatie en creëert een virtuele kaart van de omgeving die in realtime alle veranderingen weergeeft die relevant zijn voor heftruckchauffeurs.

Punch Powertrain, DANA & Grammer Electronics

Ontwikkeling van veiligheidskritische systemen

Om processen te beschrijven, maakt Punch Powertrain gebruik van Rational Method Composer (RMC), oftewel IBM software op basis van EPF (Eclipse Process Framework). Het bedrijf gaf aan dat het handig zou zijn als de FLAME-inhoud (Flanders Make gebruiksvriendelijk web portaal dat referentieprocessen voor functionele veiligheid beschikbaar maakt) beschikbaar zou zijn in EPF / RMC, met het oog op eenvoudige integratie van functionele veiligheidsinformatie. Daarom ontwikkelde Flanders Make tools die de FLAME-content uit de EPF-datastructuur kunnen halen om die vervolgens te importeren in EPF / RMC. Intussen is de eerste release een feit en Punch Powertrain heeft de ontwikkelde tools al geïntegreerd in hun RMC-omgeving.

Grammer Electronics bracht de verschillen tussen hun huidige processen en de ISO 25119-norm in kaart. Hiermee is een Grammer specifieke Flame opgebouwd.

Dana gebruikte Flame en integreert momenteel hun processen in Flame.