Grammer

Validatie van de DFMA-methode & -tool

Grammer Electronics heeft de DFMA-methodologie (Design for Manufacturing and Assembly), die Flanders Make ontwikkelde, toegepast in hun ontwikkelings- en constructieprocessen. Hiermee verwacht het minder productieproblemen na de lancering van toekomstige producten. Bovendien heeft Grammer Electronics de DFMA-methode getest op de eigen ontwikkelde Gecko regelaar. Hiermee bewees het dat de methode ook toegepast kan worden voor de validatie van elektronische apparaten.

Punch Powertrain, DANA & Grammer Electronics

Ontwikkeling van veiligheidskritische systemen

Om processen te beschrijven, maakt Punch Powertrain gebruik van Rational Method Composer (RMC), oftewel IBM software op basis van EPF (Eclipse Process Framework). Het bedrijf gaf aan dat het handig zou zijn als de FLAME-inhoud (Flanders Make gebruiksvriendelijk web portaal dat referentieprocessen voor functionele veiligheid beschikbaar maakt) beschikbaar zou zijn in EPF / RMC, met het oog op eenvoudige integratie van functionele veiligheidsinformatie. Daarom ontwikkelde Flanders Make tools die de FLAME-content uit de EPF-datastructuur kunnen halen om die vervolgens te importeren in EPF / RMC. Intussen is de eerste release een feit en Punch Powertrain heeft de ontwikkelde tools al geïntegreerd in hun RMC-omgeving.

Grammer Electronics voerde een GAP-analyse uit en bracht de verschillen tussen hun huidige processen en de ISO 25119-norm in kaart. Hiermee is een Grammer specifieke Flame opgebouwd, want de basis vormt voor verdere procesbeschrijvingen.

Dana gebruikte Flame en integreert momenteel hun processen in Flame.