In het kort

In 2016 heeft Flanders Make haar groei als strategisch onderzoekscentrum voor de Vlaamse maakindustrie onverminderd verdergezet. We tellen inmiddels 100 leden en investeerden meer dan 100 miljoen euro in technologisch onderzoek op het gebied van mechatronica, productontwikkelingsmethodes en productietechnologieën.

We hebben onze schouders gezet onder 34 projecten die kaderen binnen 8 welomschreven onderzoeksprogramma’s. Die stellen we graag kort aan u voor… En wat nóg belangrijker is: ons onderzoek blijft geen dode letter, maar wordt effectief geïmplementeerd in producten en processen. Dat bewijzen de 20 succesverhalen die we voor u verzamelden. Bovendien vertellen 5 Vlaamse bedrijven uit eerste hand hoe de samenwerking precies is verlopen. U zal merken: win-win is de rode draad…

Het komt erop aan om steeds sneller, beter en opener te innoveren. En hoe kan dat beter dan door zelf events te organiseren, nieuwe initiatieven te lanceren en onderlinge contacten te stimuleren tussen bedrijven? Onze inspanningen op vlak van kennisverspreiding in 2016 hebben we eveneens voor u samengevat.

Verder vindt u in dit jaarverslag enkele essentiële gegevens over onze organisatie. Denk daarbij aan onze leden, cijfers, raad van bestuur, projectflow en resultaten. Als afsluiter laten we voorzitter Urbain Vandeurzen en algemeen directeur Dirk Torfs aan het woord om de ambities voor 2017 scherp te stellen. Eén ding is zeker: Flanders Make gaat samen met u een veelbelovende toekomst tegemoet!