Jeroen De Maeyer

“Ik voel me als burger en Ugent-werknemer gemotiveerd om een rol op te nemen binnen Flanders Make.”

Jeroen De Maeyer werkt sedert 2008 als Business Development Manager aan de Universiteit Gent. Hier ondersteunt hij een cluster van onderzoeksgroepen in Gent en Kortrijk, die verenigd zijn rond technologieën voor duurzame energie In deze functie fungeert hij als tussenpersoon voor de universiteit en de industrie, een taak die hij ook in een grotere context binnen Flanders Make voor zijn rekening neemt.

“Als brugwachter tussen de academische wereld en de industrie heb ik een dubbele rol: enerzijds luister ik naar de noden van de industrie en koppel dat terug naar de onderzoekers. Anderzijds luister ik naar wat de academici ontwikkeld hebben en overleg ik met de bedrijven of deze ontwikkelingen iets voor ze kunnen betekenen.” Voor Jeroen aan de slag ging aan de Universiteit Gent, werkte hij in de privésector. Dat vindt hij een meerwaarde voor de job die hij nu doet. “Bij de oprichting van Flanders Make was er nood aan iemand van de Universiteit Gent die op de hoogte was van het reilen en zeilen in de sector. Aangezien een aantal van de onderzoeksgroepen die aan Flanders Make gekoppeld zijn tot mijn portefeuille behoorden, werd ik gevraagd om na te denken over hoe Flanders Make een meerwaarde kon bieden voor bedrijven. Door mijn uitgebreide kennis en ervaring in zowel de onderzoekswereld als het bedrijfsleven heb ik besloten om me daarvoor te engageren. Flanders Make is ten slotte een industriegeörienteerd initiatief.”

 

Dubbele rol

Binnen Flanders Make neemt Jeroen De Maeyer twee rollen voor zijn rekening. Projectmanagement, van projectdefinitie tot het opvolgen en evalueren van de resultaten naar industriële waarde tijdens en/of volgend op de uitvoering, en netwerking, het in de markt zetten van Flanders Make. Zijn motivatie voor het vertolken van deze rollen haalt hij zowel uit zijn hoedanigheid als Ugent-werknemer als die van burger.

“Als academicus vind ik het belangrijk dat er links gelegd kunnen worden en dat er samengewerkt kan worden met andere onderzoeksinstellingen. Samen kun je in een Europees kader meer betekenen dan elk afzonderlijk. Ik vind het heel belangrijk dat dat voldoende dicht bij de bedrijven gebeurt, zonder in pure dienstverlening te vervallen. Er moet een mooie balans zijn tussen fundamenteler onderzoek en de toepasbaarheid van resultaten, en dat is vandaag helemaal het geval. Als burger spreekt het me enorm aan dat Flanders Make erkenning geeft aan het belang van de maakindustrie. Ik ben ervan overtuigd dat de maakindustrie in Vlaanderen ondersteund moet worden, zodat zowel arbeiders als bedienden interessante jobkansen blijven krijgen op korte en lange termijn.”

 

Jeroen De Maeyer

“Samen kun je in een Europees kader meer betekenen dan elk afzonderlijk.”

Jeroen De Maeyer