Kadering onderzoek

De onderzoeken van Flanders Make hebben tot doel om de product- en procesinnovatie van onze Vlaamse maakbedrijven te doen excelleren en accelereren. Zo beïnvloeden ze de werkgelegenheid en productie in Vlaanderen op een positieve manier.

In 2016 heeft Flanders Make een nieuwe, geïntegreerde strategie ontwikkeld die focust op de kerndomeinen waarin we actief willen zijn. Door meer middelen in te zetten in een beperkt aantal domeinen is het mogelijk om sneller te innoveren. Bovendien willen we met deze strategie tegemoetkomen aan de noden van bedrijven op korte, lange en middellange termijn en nog beter inspelen op trends voor slimme, geconnecteerde productiesystemen op maat.

Flanders Make is in 2016 opnieuw sterk gegroeid. Het aantal leden is gestegen tot 100, de investeringen tot 100 miljoen euro en het aantal projecten tot 35.

Al deze projecten kaderen binnen 8 onderzoeksprogramma’s:

 • Clean Energy-efficient motion systems
  Onderzoek naar elektromechanische en hybride aandrijfsystemen die minder energie verbruiken en verspillen.
 • Smart monitoring systems
  De volgende stap in betrouwbare monitoring van machines, voertuigen en processen om ze te bewaken en beter aan te sturen.
 • High-performance autonomous mechatronic systems
  Onderzoek naar autonome systemen in machines en voertuigen.
 • Intelligent product design methods
  Onderzoek naar nieuwe modelgebaseerde ontwikkelingsmethodes die ontwerp- en creatieprocessen versnellen.
 • Design and manufacturing of smart and lightweight structures
  Doorbraken realiseren in ontwerp en productie van lichte en slimme structuren.
 • Additive manufacturing for serial production
  Onderzoek naar robuustere en snellere technieken met het oog op serieproductie van onderdelen.
 • Manufacturing of high-precision products
  Onderzoek naar de productie van zéér precieze componenten voor veeleisende industriële systemen.
 • Agile and human-centered production and robotics systems
  Onderzoek naar wendbare productiecellen waarin mens en machine elkaar helpen en complementair samenwerken.

 

 

 

 

 

CIJFERS O&O PER PROVINCIE