Key Performance Indicatoren

Om de prestaties van Flanders Make te analyseren, nemen we 14 variabelen onder de loep. Die stellen ons in staat om cijfermatig na te gaan in welke mate Flanders Make zijn doelstellingen jaar na jaar realiseert.

KPI 1

AANTAL PUBLICATIES IN INTERNATIONALE PEER REVIEWED TIJDSCHRIFTEN 

Streefcijfer: 45

Behaalde cijfer 2016: 218

 

KPI 2

AANTAL PUBLICATIES IN INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE CONFERENTIES

Streefcijfer: 109

Behaalde cijfer 2016: 262

 

KPI 3

AANTAL UNIEKE BEDRIJVEN UIT DE DIRECTE DOELGROEP MET ACTIEVE DEELNAME AAN PROJECTEN MEDEGEFINANCIERD DOOR HET ONDERZOEKSCENTRUM

Streefcijfers: 33 waaronder 11 KMO’s

Behaalde cijfer: cumulatief sinds 1 juni 2014: 44 bedrijven waarvan 19 KMO's

 

KPI 4

INKOMSTEN UIT DIRECTE SAMENWERKING MET DE INDUSTRIE

Streefcijfer: € 3,25 miljoen

Behaalde cijfer 2016: € 5,7 miljoen

 

KPI 5

AANTAL UNIEKE BEDRIJVEN BETROKKEN BIJ DIRECTE SAMENWERKING

Streefcijfer: 45

Behaalde cijfer: cumulatief sinds 1 juni 2014: 393

 

KPI 6

AANTAL RELEVANTE IMPLEMENTATIES IN DE INDUSTRIE VAN TECHNOLOGIEËN, ONTWIKKELD IN HET ONDERZOEKSCENTRUM

Streefcijfer: 16

Behaalde cijfer: cumulatief sinds 1 juni 2014: 44

 

KPI 7

TOTALE OMZET VAN HET ONDERZOEKSCENTRUM GEDEELD DOOR DE TOELAGE

Streefcijfer: 1,75

Behaalde cijfer: cumulatief sinds 1 juni 2014: 5,2

 

KPI 8

OMZET VAN HET ONDERZOEKSCENTRUM UIT DEELNAME AAN EUROPESE PROGRAMMA’S

Streefcijfer: 2,51

Behaalde cijfer 2016: € 5,95 miljoen

 

KPI 9

STRATEGISCHE SAMENWERKINGEN OP BASIS VAN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Streefcijfer: 3

Behaalde cijfer: cumulatief sinds 1 juni 2014: 3

 

KPI 10

EIGEN, NIET-GESUBSIDIEERDE BIJDRAGEN VAN BEDRIJVEN IN ACTIVITEITEN MET HET ONDERZOEKSCENTRUM, GEDEELD DOOR DE TOELAGE

Streefcijfer: 0,25

Behaalde cijfer: cumulatief sinds 1 juni 2014: 0,56

 

KPI 11

PROCENTUEEL AANTAL GEMEENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES IN INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE CONFERENTIES

Behaalde cijfer: cumulatief sinds 1 juni 2014: 3,1%

 

KPI 12

PROCENTUEEL AANTAL SAMENWERKINGEN IN DOOR FLANDERS MAKE GEFINANCIERDE PROJECTEN

Behaalde cijfer: cumulatief sinds 1 juni 2014: 94%

 

KPI 13

Valorisatiepartners: 1

 

KPI 14

Betrokkenheid indirecte doelgroep: 194 met meer dan 24 KMO’s