Onderzoeks­­infrastructuur

Voor bedrijven in de maakindustrie is het vandaag crucialer dan ooit om nóg sneller, beter en opener te innoveren. Enkel zo kunnen ze competitief blijven en duurzaam groeien, in Vlaanderen en ver daarbuiten. Flanders Make wil bedrijven alle steun bieden om producten en diensten naar een hoger niveau te tillen en eenvoudiger marktklaar te maken.

INFRASTRUCTUURPROJECTEN

In het kader van onze infrastructuurprojecten stellen we state-of-the-art infrastructuur ter beschikking in living labs. Zo kunnen bedrijven, onderzoekscentra, cluster- en sectororganisaties nieuwe ontwikkelingen en prototypes testen, valideren en demonstreren. Dat gebeurt confidentieel en zonder dat ze zelf hoeven te investeren in topinfrastructuur. Bovendien kunnen ze rekenen op de kennis en ervaring van onze ingenieurs. Gezamenlijk denkwerk, co-creatie en optimale kennisdeling vormen de pijlers om netwerkgewijs vooruitgang te boeken, vandaag en morgen.

INVESTERING VAN 5 MILJOEN EURO

De komende twee jaar investeert Flanders Make maar liefst 5 miljoen euro in de verdere uitbouw van haar infrastructuur in Lommel. Het gaat concreet om:

  • Een hardware-in-the-loop systeem voor elektrische aandrijflijnen, waarbij de combinatie van hardware en gesimuleerde omgevingen (van energiebron tot uitgaande motoras) mogelijkheden biedt tot snellere productontwikkeling.
  • Een mobiel laboratorium om de nieuwste technieken inzake productie en mens-robottechnologie tot bij bedrijven, maar ook scholen en opleidingscentra te brengen.
  • Een state-of-the-art laboratorium om de combinatie van omgevingsfactoren en nieuwe verbindingstechnieken te bepalen, te testen en te valideren.

De investeringen in deze nieuwe topinfrastructuur worden deels gefinancierd door het SALK-plan (Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en deels dankzij werkingsprojecten met partnerbedrijven.