projecttrechter

Van idee tot volwaardig onderzoeksproject

Binnen de verschillende onderzoeksprogramma’s groeien tal van ideeën. Maar hoe groeit een projectidee uit tot een goed onderbouwd voorstel? En hoe krijgt dat voorstel concreet vorm in een onderzoek? Flanders Make werkt hiervoor met een projecttrechter. Zo blijven op het einde van de rit alleen de beste ideeën over en kan elk voorstel op dezelfde manier geëvalueerd en bijgestuurd worden.

 

INTRODUCTIE

In de absolute beginfase mogen alle stakeholders voorstellen doen die passen in onze onderzoeksprogramma’s. De meeste ideeën komen uiteraard van de bedrijfsconsortia rond die programma’s zelf.

 

GATE 1: 2-PAGER EVALUATIE

Deze eerste gate vindt om de 2 à 3 maanden plaats en is het eerste evaluatiemoment. Voor de stakeholders is dit een eerste uitdaging om hun idee helder op papier te zetten en de strategische fit en de verwachte impact te duiden.

 

CONCEPT EN REALISEERBAARHEID

Wordt de 2-pager in de eerste gate goedgekeurd? Dan krijgen de initiële ideeën tijdens deze fase verder vorm. Tegelijk toetsen we ze samen met de bedrijfsconsortia aan de prioriteiten van de onderzoeksprogramma’s en gaan we op zoek naar geïnteresseerde bedrijven om mee samen te werken. Zo is een maximale valorisatie gegarandeerd, voor én na het project. Vaak is een beperkt exploratief onderzoek met tastbaar resultaat opportuun om na te gaan hoe realiseerbaar een bepaald idee is. Zo maken we het idee sterker en worden bedrijven extra gemotiveerd om in te stappen.

 

GATE 2: 6-PAGER EVALUATIE

Bij het tweede evaluatiemoment moeten 2 aspecten opgehelderd zijn. Enerzijds de manier waarop de verschillende onderzoekspartners zullen samenwerken om de uitdagingen aan te pakken en anders de manier waarop het project tot concrete valorisatieresultaten zal leiden. Alle punten uit de vorige fase krijgen vorm in een 6-pager die bij deze gate beoordeeld wordt.

 

PREPLANNING

Tijdens deze fase bereiden de stakeholders een volwaardig voorstel voor, nl. de full proposal.

 

GATE 3: FULL PROPOSAL EVALUATIE

Dit is het derde en laatste evaluatiemoment. Wordt het voorstel goedgekeurd, dan kan het onderzoeksproject opgestart worden.