Punch Powertrain

Energie-efficiënte regeling voor elektrisch hybride personenwagens

In nauwe samenwerking met Punch Powertrain ontwikkelde Flanders Make voor dit bedrijf een optimale modelmatige en numerieke regeling voor een elektrisch hybride aandrijflijn. Hybridisatie staat garant voor een lager brandstofverbruik en verminderde uitstoot en ontstaat door een secundaire energiebron toe te voegen aan een conventionele aandrijflijn. Een hybride aandrijflijn is echter veel complexer dan een conventionele, waardoor controlestrategieën op basis van de klassieke regels falen. Een superviserende controlestrategie is meer geschikt om te bepalen welke krachtbron op een willekeurig moment tijdens het rijden hoeveel vermogen precies moet voorzien.

 

 

De geoptimaliseerde controlestrategie verlaagt het brandstofverbruik met 6% tot 8% in vergelijking met het oorspronkelijke controlealgoritme dat op regels gebaseerd is. Punch Powertrain werkt momenteel aan de integratie van een uitgebreide versie van de ontwikkelde controlestrategie in een prototypevoertuig van een klant.

Punch Powertrain, DANA & Grammer Electronics

Ontwikkeling van veiligheidskritische systemen

Om processen te beschrijven, maakt Punch Powertrain gebruik van Rational Method Composer (RMC), oftewel IBM software op basis van EPF (Eclipse Process Framework). Het bedrijf gaf aan dat het handig zou zijn als de FLAME-inhoud (Flanders Make gebruiksvriendelijk web portaal dat referentieprocessen voor functionele veiligheid beschikbaar maakt) beschikbaar zou zijn in EPF / RMC, met het oog op eenvoudige integratie van functionele veiligheidsinformatie. Daarom ontwikkelde Flanders Make tools die de FLAME-content uit de EPF-datastructuur kunnen halen om die vervolgens te importeren in EPF / RMC. Intussen is de eerste release een feit en Punch Powertrain heeft de ontwikkelde tools al geïntegreerd in hun RMC-omgeving.

Grammer Electronics voerde een GAP-analyse uit en bracht de verschillen tussen hun huidige processen en de ISO 25119-norm in kaart. Hiermee is een Grammer specifieke Flame opgebouwd, want de basis vormt voor verdere procesbeschrijvingen.

Dana gebruikte Flame en integreert momenteel hun processen in Flame.