stem

Science, technology, engineering & mathematics

Flanders Make ondersteunt de Vlaamse maakindustrie om zijn internationale competitiviteit op lange termijn te versterken. Het onderzoekscentrum doet dit in de eerste plaats met industriegedreven, precompetitief en uitmuntend onderzoek op het vlak van mechatronica, methodes om producten te ontwikkelen en technologie om ze te produceren.

Om competitief te zijn, heeft de industrie dan ook nood aan een grotere instroom van personeel met een technologische, technische, exact wetenschappelijke of wiskundige opleiding. In een Europese context worden dit ook wel ‘STEM-profielen’ genoemd (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

6 Vlaamse FabLabs, speciaal voor jongeren

Flanders Make wil de instroom van 10- tot 14-jarigen stimuleren in wetenschappelijke en technologische richtingen en hen aanmoedigen om later een STEM-beroep uit te oefenen. Dit om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de Vlaamse kenniseconomie en de arbeidsmarkt. Extra aandacht gaat daarbij uit naar volgende doelgroepen: meisjes, toptalenten en kansengroepen. Daarom kozen we ervoor om € 180.000 te investeren in de versterking van de Vlaamse FabLabs, een bestaand en succesvol initiatief. Hiermee onderschrijven we meteen ook de doelstellingen van de Vlaamse overheid, opgelijst in het ‘Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek 2012-2020’.

Concrete werking van de FabLabs

De activiteiten van de FabLabs sluiten aan bij de activiteiten van Flanders Make: de ontwikkeling van nieuwe producten met geavanceerde technologieën. Er worden concrete workshops gegeven die de creativiteit van jongeren en het brede publiek aanwakkeren. Daarbij is het vertrekpunt steeds de leefwereld van de jongeren zelf. In de laboratoria kunnen ze uitvindingen doen door gebruik te maken van de beschikbare werkinstrumenten voor digitale fabricatie. Met behulp van machines zoals een lasercutter, een 3D-printer en freesmachine, ontdekken ze hoe ze bijvoorbeeld met hout, kunststoffen, papier en karton zelf een concreet product kunnen creëren. Kortom, de FabLabs stimuleren jongeren om hun STEM-talent te ontplooien en te ontwikkelen.

Benieuwd naar de ervaringen in het FabLab? Bekijk dit filmpje:

Scholen als bondgenoot

Om de jongeren optimaal aan te moedigen om te kiezen voor een STEM-studierichting, organiseren de FabLabs deze workshops voornamelijk via scholen. Door de laboratoria open te stellen voor leerlingen krijgen ze de kans om kennis te maken met nieuwe, hoogtechnologische machines zoals 3D-printers en hoeft niet elke school hierin te investeren. Ook de leerkrachten worden nauw betrokken bij de opzet van de workshops en ze worden gestimuleerd om dit in hun lespakket te integreren in het kader van kwaliteitsvol en innovatief techniekonderwijs. En met resultaat, want tot nu toe hebben al meer dan 2.000 kinderen en leerkrachten kunnen proeven van al wat de FabLabs te bieden hebben.

Samenwerking is de sleutel

Elk FabLab bepaalt zelf hoe deze workshops inhoudelijk precies vorm krijgen, rekening houdend met de gemeenschappelijk opgestelde bepalingen. Die worden trouwens jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast in overleg met Flanders Make. Daarnaast is het belangrijk om de onderlinge samenwerking tussen de FabLabs nog te intensiveren. Zo kunnen ze ervaringen delen, materialen uitwisselen en leren van elkaar. Het onderzoekscentrum wil ook bijdragen aan de verdere professionalisering van STEM-leraren (nascholing, techniekcoaches) en zorgen voor kwaliteitsvolle bedrijfsstages voor leerkrachten.

Locaties

In totaal zijn er 6 FabLabs actief: 1 in elke Vlaamse provincie en in Brussel. Dankzij de verschillende aanpak en de diversiteit in de regio’s worden de beoogde doelgroepen zo optimaal gestimuleerd om hun STEM-talent te ontdekken.

  • Leuven: Katholieke Universiteit Leuven
  • Kortrijk: vzw De Creatieve STEM
  • Brussel: Vrije Universiteit Brussel
  • Gent: Universiteit Gent
  • Limburg: Luca school of Arts
  • Antwerpen: FABLAB+