Urbain Vandeurzen

Industrie is belangrijk voor de welvaart van een natie, dat blijkt uit een studie van het Wereldeconomisch forum. In Vlaanderen is de industrie momenteel goed voor 70% van de R&D, 80% van de export en 14% van het BNP. De terugval van de afgelopen 15 jaar is hiermee gestabiliseerd. Om opnieuw vooruitgang te boeken, is het belangrijk om ons industriële weefsel te vernieuwen. Flanders Make kan hierin een sleutelrol spelen als katalysator voor de technologische vernieuwing van onze maakindustrie. Door bedrijven en universiteiten in de beste omstandigheden te laten samenwerken binnen strategische onderzoeksprojecten en in te zetten op product- en procesinnovatie blijven onze bedrijven concurrentieel op de grote exportmarkten. Zo kunnen we de terugval doen omslaan in groei.

Urbain Vandeurzen, Voorzitter

“Flanders Make is intussen op kruissnelheid gekomen in haar sleutelrol als katalysator voor de technologische vernieuwing van onze maakindustrie.”

Urbain Vandeurzen, Voorzitter

Op kruissnelheid

Het afgelopen jaar heeft Flanders Make opnieuw belangrijke stappen gezet. De acht roadmaps, die gedefinieerd werden in nauwe samenwerking met de universiteiten en de industrie, zijn verder uitgewerkt en verfijnd. Ook het ledenaantal nam toe tot 100, wat maakt dat de top van de Vlaamse industrie vandaag actief lid is van onze organisatie. We investeerden 82 miljoen euro in maar liefst 34 samenwerkingsprojecten en dat met zowel grotere als kleinere bedrijven. Kortom, ons verhaal is op kruissnelheid gekomen.