Van de Wiele

Meer betrouwbare en energie-efficiënte lagers door geoptimaliseerde smering

Van de Wiele beschikt over een eigen testbank waarop het momenteel tests uitvoert om de betrouwbaarheid en energie-efficiëntie van lagers te verhogen door de smering te optimaliseren. Op de testbank zullen enkele resultaten ingezet worden die Flanders Make al valideerde in een testopstelling. Het betreft onder andere richtlijnen om de optimale stroomsnelheid in te stellen voor oliecirculatie met het oog op maximale betrouwbaarheid en energie-efficiëntie. Verder maakt Van de Wiele gebruik van onze rekentool om in de ontwerpfase na te gaan of de scheidende oliefilmdikte tussen rollen en ringen voldoende groot is om de levensduur te garanderen van een trillende lager. Het bedrijf is van plan om de bevindingen, die voortkomen uit de metingen op de testbank, te integreren in het ontwerpproces van hun weefmachines.