visie & missie

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. We hebben vestigingen in Lommel en Leuven en werken structureel samen met onderzoeksdepartementen van de 5 Vlaamse universiteiten. Ons doel? Een onderzoeksnetwerk op topniveau uitbouwen in Vlaanderen, waar maakbedrijven volop steun vinden voor hun onderzoeksnoden en innovatietrajecten. Zo dragen we bij tot nieuwe producten en processen om de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst te realiseren.

Flanders Make wil de Vlaamse maakindustrie ondersteunen om internationaal competitiever te zijn. Vandaag, morgen en op lange termijn. Zo houden we bedrijven in Vlaanderen en trekken we buitenlandse ondernemingen aan.

We ondersteunen kmo’s en grote bedrijven actief in de maakindustrie met industriegedreven, precompetitief en uitmuntend onderzoek op het vlak van mechatronica, methodes om producten te ontwikkelen en technologie om ze te produceren. Daarbij zijn product-, proces- en kennisontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het resultaat van die steun? Concrete product- en procesinnovaties in de voertuigindustrie, de machinebouw en productieomgevingen. Niet alleen voor de bedrijven waarmee we nauw samenwerken, maar ook voor andere maakbedrijven die voor vergelijkbare technologische uitdagingen staan. Want ook zij hebben baat bij die doorbraken. Zo innoveren we samen beter en sneller.

Flanders Make zet verder ook sterk in op internationale innovatiesamenwerking en werkt mee aan Europese onderzoeksprojecten.