Wim Desmet

“Ik geloof volop in de ondersteuning die wij bedrijven bieden om hen de vierde industriële evolutie binnen te loodsen”

Hoofd van onderzoeksgroep dynamica en mechatronica aan de KU Leuven, Wim Desmet, leidt een van de virtuele departementen van Flanders Make, namelijk dat rond Mechatronics en Design. “Binnen deze virtuele departementen, werken diverse universitaire onderzoeksgroepen samen rond een gemeenschappelijk thema,” aldus Wim Desmet. “Ik had al ervaring met samenwerkingen tussen de bedrijfswereld en de universiteit. Ik was immers ook betrokken bij de voorgangers van Flanders Make, Flanders’ DRIVE en FMTC. Het was voor mij dan ook een logische stap om binnen Flanders Make actief te blijven.”

“Die interactie tussen de bedrijfswereld en de onderzoekswereld is altijd een focus geweest voor mezelf,” aldus Wim Desmet. “Ik geloof sterk in een organisatie als Flanders Make. Deel uitmaken van dit innovatienetwerk is een win-winsituatie voor bedrijven én onderzoeksgroepen, het stelt beide in staat om elkaar naar een hoger niveau te tillen. En ik vind het fijn dat ik mijn steentje daar aan kan bijdragen.”

“Uit de wisselwerking tussen de onderzoeksgroepen en bedrijven is gebleken dat Flanders Make met acht roadmaps aanvankelijk misschien iets té breed ging voor de bedrijfswereld. Het mocht iets specifieker. Die strategische heroriëntering, Flanders Make 2.0 zeg maar, vindt nu plaats en moet zorgen voor een diepere focus en een grotere internationale zichtbaarheid. Ik geloof dan ook volop in de toekomst van de maakindustrie en de ondersteuning die wij bedrijven kunnen bieden om hen industrie 4.0 binnen te loodsen. We evolueren immers naar een systeem waarbij de volledige waardeketen digitaal ondersteund zal worden: van idee en klanteneis tot productie, over ondersteuning bij gebruik en uiteindelijk demontage. In combinatie met producten die almaar intelligenter worden, ontstaan er heel wat manieren om een toegevoegde waarde te creëren. Het schenkt mij veel voldoening om hieraan mee te werken via Flanders Make.”

 

Sleuteltechnologie bieden

“Binnen mijn departement willen wij een gids zijn voor bedrijven op het vlak van model based system engineering. Daarbij proberen we het gedrag van een systeem zoveel mogelijk in een model te vatten zodat bedrijven nog meer uit hun producten kunnen halen; ze energiezuiniger, performanter, of stiller kunnen maken. Wij willen hen de sleuteltechnologie bieden om succesvol te zijn in die vierde industriële revolutie.”

“De grote meerwaarde van Flanders Make schuilt voor mij in het feit dat we dankzij de opgezette synergieën sneller technologie kunnen demonstreren op bijvoorbeeld voertuigen en machines, dan wanneer we dat als onderzoeksgroep an sich hadden kunnen doen. Het is boeiend om te zien hoe onze onderzoeksresultaten nieuwe kansen creëren voor bedrijven. Heel wat bedrijven onthalen onze projecten dan ook met veel enthousiasme; ik denk aan onder andere een van onze projecten, waarin we onmeetbare dynamische gegevens, zoals bijvoorbeeld kracht, trachten te meten. En ik sluit me volledig bij hen aan (lacht).”

Wim Desmet

“Ik geloof sterk in een organisatie als Flanders Make. Deel uitmaken van dit innovatienetwerk is een win-winsituatie voor bedrijven én onderzoeksgroepen, het stelt beide in staat om elkaar naar een hoger niveau te tillen.”

Wim Desmet