Yi Xiong

“De dynamische en innovatieve werkomgeving binnen Flanders Make is uiterst aantrekkelijk voor hoogopgeleide professionals”

Yi Xiong heeft letterlijk een lange weg afgelegd om bij Flanders Make te komen. Hij is geboren in Wuhan, China, studeerde in Finland en was vanaf 2010 betrokken bij verschillende Europese projecten op het gebied van mechatronisch systeemontwerp, instrumentatie en metingen. In april 2016 settelde hij zich uiteindelijk bij Flanders Make. Verschillende Europese bedrijven boden hem een R&D-functie aan, maar de unieke positie van Flanders Make binnen de Europese Unie als strategisch innovatiecentrum bleek doorslaggevend voor Yi Xiong.

“De rol van Flanders Make als brug tussen universiteiten en de productiesector komt perfect overeen met mijn persoonlijke interesses. Bovendien is de dynamische en innovatieve werkomgeving binnen Flanders Make uiterst aantrekkelijk voor hoogopgeleide professionals. Het mooiste is de interactie met andere onderzoekers van topniveau, afkomstig uit de erg uiteenlopende disciplines en met de meest veelzijdige achtergronden. Ook de nauwe samenwerking met partners van zowel universiteiten als bedrijven uit de sector verschaft ons de nodige handvaten om zeer geavanceerde technische hoogstandjes te ontwikkelen. Enerzijds overleggen we met de academici om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en anderzijds praten we met bedrijven om hun actuele en toekomstige behoeftes te verkennen en beter te begrijpen. Daaruit volgt dat we innovaties kunnen ontwikkelen waar écht nood aan is, en dit met een mogelijk domino-effect voor de hele sector. Daar doen we het uiteindelijk toch allemaal voor?”

 

Mentor toegewezen

“Binnen Flanders Make telt iedereen mee. Nieuwe medewerkers krijgen een mentor toegewezen. Mij heeft dat zonder meer geholpen om sneller te integreren binnen de organisatie, waarvoor ik mijn mentor nog steeds dankbaar ben. Verder zijn er geen voelbare scheidingslijnen tussen het managementteam en de rest van de medewerkers, wat leidt tot een zeer vlotte werksfeer. Onze CEO staat zelfs af en toe zijn bureau af als er geen andere vergaderruimte beschikbaar is. De rechtlijnige structuur zorgt ervoor dat iedereen een rol kan spelen in het succes van de organisatie. Onderzoekers krijgen bovendien de vrijheid om deel te nemen aan verschillende projecten, ze mogen hun eigen ideeën inbrengen en hun stem laten horen - en die wordt ook echt gehoord.”

Yi Xiong

“De rechtlijnige structuur zorgt ervoor dat iedereen het voortouw kan nemen voor het succes van de organisatie.”

Yi Xiong